Avslører maktens nye ansikter

Tunge aktører i næringslivet og rettsapparatet har økt sin makt. Politikernes innflytelse er svekket.