Andersens troverdighet skal svekkes

Viggo Kristiansens forsvarer, Tore Pettersen, startet onsdagformiddag jobben med å svekke Jan Helge Andersens troverdighetgjennom utspørringen av ham i Kristiansand byrett.