- De ba meg skaffe våpen

Kristin Kirkemo Haukeland hevder at hun fikk i oppdrag fraekteparet Orderud om å skaffe dem et automatisk håndvåpen. I følgeKristin ville de skaffe dette til egen beskyttelse fordi det haddeskjedd så mye merkelig på gården.