Perifer kjennskap til ofrene og gården

Trippeldrapstiltalte Kristin Kirkemo Haukeland (28) har ikke vært ikårboligen på Orderud før drapene skjedde, hilste kun en gang påofrene Kristian Orderud (80) og Marie Orderud (84) og var medunntak av noen perioder svært sjelden på gården.