Flere anmeldelser for grovt tyveri

Det har vært en markert økning i grovt tyveri fra person på offentlig sted i løpet av det siste halvåret.