Kredittilsynet vurderer datasikkerheten i bankene

Kredittilsynet vurderer sårbarheten i bankenes datasystemer som følge av ny teknologi og bankenes praksis med å sette ut datavirksomheten til andre selskaper.