Norske grensevoktere mangler utstyr

Garnisonen i Sør-Varanger mangler utstyr til å vokte grensene mot Russland slik det kreves i Schengen-samarbeidet. Særlig har grensevaktene problemer om natten og i dårlig vær.