Størst prisøkning på storfe

Prisen på flatbiff kan øke med 6kroner kiloen, mens kjøttdeigprisen øker med mellom 3 og 3,50 kroner kiloen hvis bøndene får gjennomslag for kravet sitt i årets jordbruksoppgjør. Det anslår direktør Leif Malvin Knutsen i slakterikonsernet Fatland.