Et tungt slit å få uførepensjon

— Er det virkelig nødvendig å måtte gå i årevis og vente? Den langeprosessen jeg har vært gjennom føler jeg som svært nedverdigende.