Kondom-reklamen kommer i sommer

Landet vårt vil bli preget av en massiv kondomkampanje i sommer. Dagens unge synes nemlig ikke at det er flaut å kjøpe eller å snakke om kondomer. Det er først når det gjelder bruken, at ungdom og nordmenn generelt kommer til kort, mener RFSU Norge.