Strøk etter å ha klaget på karakteren

Mette Vintertun (18) var misfornøyd med bare å få 3 på eksamen. Etter å ha snakket med faglæreren, klaget hun på karakteren. Det endte med stryk.