Billige vikarer for DnB Nor

Ved å opprette et eget selskap i samarbeid med vikarselskapet Adecco har storbanken DnB NOR siden 2005 spart nærmere 300 millioner kroner i moms.