Varsler middelflom på Vestlandet

NVE varsler at de store nedbørsmengdene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal kan medføre mellomstore flommer i enkelte vassdrag.