• FpU foreslår fri fart på visse strekninger i Norge. Mellom Stavanger og Sandnes skal de ikke ønske høyere fartsgrense. Kristian Jacobsen

Vil ha fri fart på norske motorveier

Fartsgrensene på flere store veier rundt Oslo og i Nord-Norge bør oppheves. Folk må få kjøre så fort de ønsker, mener Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).