Oljepengene pumpes inn i nettgambling

Oljefondets investeringer i utenlandske nettspillspill-selskap er nesten firedoblet fra 2006 til 2009.