Stor russisk interesse for delelinjeavtale

Nyheten om en delelinjeavtale mellom Russland og Norge lå høyt oppe hos en rekke russiske nettmedier tirsdag.