Legeforeningen: - Ansatte trues til taushet

Legeforeningen mener det er i ferd med å spre seg en fryktkultur i sykehusene som gjør legene redde for å komme med kritiske uttalelser eksternt.