- Ikke lenger nødvendig med influensaprøver

Helsemyndighetene mener det ikke lenger er nødvendig å teste folk for influensasmitte.