• 15 år vil være godt under 1000 bensinstasjoner i Norge, tror Statoil Norge.

Bensinstasjonene forsvinner

I løpet av de siste ti årene er det blitt 622 færre bensinstasjoner i Norge, viser tall fra Norsk Petroleumsinstitutt.