Lærere i møte hver fjerde arbeidstime

Norske lærere bruker 23 prosent av arbeidstiden på møter, viser en stor nasjonal undersøkelse om tidsbruk i skolen.