Uendret tilstand for alvorlig influensasyk kvinne

Tilstanden til kvinnen som ligger isolert på St. Olavs hospital i Trondheim med svineinfluensa, var torsdag uendret.