Få mannlige voldsofre oppsøker hjelp

Nesten like mange menn som kvinner utsettes for vold i nære relasjoner, men langt færre menn enn kvinner ber om hjelp, viser en ny rapport.