Myndighetene gransker surrogatforeldre

Mellom 20 og 40 surrogatfamilier granskes av myndighetene. Årsaken er at to personer av samme kjønn ikke kan være registrert som foreldre til barna.