Aktor:-Samfunnet må vernes mot overgrepstiltalt lege

Aktor mener det er stor fare for at den tiltalte legen vil begå nye overgrep, og at han derfor må dømmes til forvaring.