Ikke planer om øvre aldersgrense for førerkort

Vegdirektoratet har ingen planer om å sette en øvre aldersgrense på 65 eller 70 år for å kunne ha førerkort. Legeattest og skikkethet skal avgjøre hvem som skal få kjøre bil.