Færre leser aviser - flere leser bøker

Færre leser papiraviser. Flere leser bøker. Og bruken av internett øker stadig, viser Norsk mediebarometer for 2009.