- Det bør svi å føre saker uten substans

Ada Sofie Austegard mener at dømte og advokater som fører saker for Gjenopptakelseskommisjonen «uten fnugg av nye bevis», ikke lenger bør få dekket regningen fra det offentlige.