Hver tiende lånekrone er fastrentelån

Etterspørselen etter fastrentelån har økt i fem kvartaler på rad. Hver tiende krone som bankene nå låner ut til husholdningene, er fastrentelån.