Flere menn mottar barnetrygd

Ved utgangen av desember 2008 mottok 633.498 voksenpersoner barnetrygd her i landet. Dette er 8.547 flere enn året før.