Røros kommune slapp kraftregning på 20 millioner

Røros kommune slipper å betale 20 millioner kroner i konsesjonsavgifter til to kraftselskaper.