• Asylsøkere uten ID-papirer skal ikke lenger få opphold på humanitært grunnlag i Norge. Jarle Aasland

Strengere krav til ID-løse asylsøkere

Asylsøkere uten ID-papirer skal ikke lenger få opphold på humanitært grunnlag i Norge. Det er klart etter at Arbeids— og inkluderingsdepartementet har gitt Utlendingsdirektoratet (UDI) instruks om å stille strengere krav til identitet i asylsaker.