• Jonas Haarr Friestad

Bingoautomater blir forbudt

Bingoautomatene skal vekk fra nyttår, fastslår regjeringen i handlingsplanen mot spilleproblemer.