Gratis for alle elkjøretøy på ferjer

Samferdselsdepartementet presiserer at alle elkjøretøy — ikke bare elbiler - skal fraktes gratis på norske ferjer.