Flere selvmord blant eldre

Flere eldre planlegger å ta livet av seg av frykt for å lide eller være til belastning for andre.