Krever frifinnelse av Fjell

Forsvarerne til den drapsdømte Åge Vidar Fjell mener at han må frifinnes ut fra konklusjonen i en rapport som ble lagt fram mandag.