• Veivedlikeholdet i Norge blirstadig dyrere. Aftenbladet

Veikostnader doblet på åtte år

Kostnadene til vedlikehold av norske veier har doblet seg etter at regjeringen i 2003 konkurranseutsatte Statens vegvesen. Målet var å spare penger.