Arbeidstakerne strømmer til fagorganisasjonene

Fagorganisasjonene fikk nesten 45.000 nye medlemmer i fjor.