• - Den siste tida har jeg fått tilbakemeldinger fra store grupper ansatte i selskapet gjennom deres tillitsvalgte og verneombud. De har ikke lenger tro på Helge Lund som konsernsjef i selskapet, sier konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige. Fredrik Refvem

- Statoil-ansatte har mistet tilliten til Helge Lund

Uroen blant de ansatte i Statoil er så alvorlig at fagforeningen SAFE har bedt om et snarlig møte med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Statsråden sier et møte vil finne sted om kort tid.