«Stortinget hadde ingen kontroll»

Man stolte fullt og helt på at opplysningene stortingsrepresentantene ga da de søkte pensjon var riktige. — Systemet var basert på tillit, sa pensjonsstyrets sekretær.