Lover statlig slepebåt-beredskap i Sør-Norge

Regjeringen lover å sørge for statlig slepebåtberedskap i Sør-Norge i kjølvannet av Full City-ulykken utenfor Langesund.