Nettavisen med nesten 90 millioner i minus

Nettavisen har et underskudd for driftsåret 2008 på 88,4 millioner kroner før skatt.