• UDIs brosjyre til asylsøkere inneholder fire setninger om voldtekt. Her UDI-direktør Ida Børresen. Scanpix

Fire setninger om voldtekt i informasjonshefte til asylsøkere

Det står fire setninger om voldtekt i Utlendingsdirektoratets informasjonshefte til asylsøkere.