Samlet mediefront mot PST

Samtlige norske medier fra Aftenposten til Klassekampen og bladet «Utrop» har stilt seg bak kravet om at pressen må få adgang til alle lydbåndopptak fra straffesaken mot Arne Treholt i 1985.