• 2002 er fortsatt rekordår, med 17.480 asylsøknader. Jarle Aasland

Over 4000 sendt ut av Norge i fjor

4359 personer uten lovlig opphold ble uttransportert fra Norge i fjor. Det er 1468 flere enn året før, og det høyeste antall uttransporterte siden 2004.