Fastleger får betalt for pasienter de aldri møter

Millioner av skattekroner går hvert år til fastlegene for pasienter innlagt på sykehjem, selv om sykehjemspasientene blir behandlet av egne sykehjemsleger.