Militærnektere slipper 12 måneders siviltjeneste

Militærnektere slipper å avtjene 12 måneders siviltjeneste dersom regjeringen får Stortinget med på å oppheve ordningen med sivil verneplikt.