• Mens motstanden mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen øker i Nord-Norge, er østlendinger blitt mer positive til oljeboring.

Motstand mot boring øker i nord

Mens motstanden mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen øker i Nord-Norge, er østlendinger blitt mer positive til boring.