- Vest Tank visste ikke hva de mottok

Nye opplysninger i Vest Tank-saken viser at et eksplosivt stoff i tanken kan ha vært årsak til den dramatiske eksplosjonen.