• Scanpix

Kleppa kunne smile over bedre punktlighet

Kleppa kunne endelig feire med kake.