Milliardresultat for Avinor

Avinors inntekter økte med 7 prosent fra 2009 til 2010. Flyplasselskapets resultatet etter skatt ble drøyt 1 milliard kroner.